Föreningen

Styrelsen

Ordförande: Sara Renberg Eriksson
Sekreterare: Jesper Eriksson
Kassör: Lena Strömvall

Ledamöter: Daniel Hellström, Jesper Eriksson, Lena Strömvall och Tilda Kelly

Suppleant: Christer Strömvall

Valberedning: Mikael Sergel och Teodor Sergel

Revisor: Thomas Rydell