Föreningen

Styrelsen

Ordförande: Lena Strömvall
Sekreterare: Vakant
Kassör: Peter Lövegard

Ledamöter: vakant

Suppleant: vakant

Valberedning: Linda Westerberg

Revisor: Thomas Rydell