Träningsavgift

Träningsavgift vuxengruppen (från 13 år) 

700 kr/termin

Träningsavgift drakar och tigrar

500 kr/termin

Träningsavgift sätts in på bankgiro 172-3436 eller Swish 12 33 78 09 05

Ange för- och efternamn samt vad betalningen avser vid betalning med bankgiro och Swish (Obs, för barn/ungdomar så anges namnet på barnet/ungdomen som tränar, inte den som betalar in).

Träningsavgiften betalas i början av varje termin. I träningsavgiften är medlemsavgiften (100 kr/år) inkluderad. Alla medlemmar omfattas av Svenska Budo och Kampsportsförbundets försäkring. Klicka här för att läsa mer om försäkringen.